Vítejte na stránkách LÁSKY A HARMONIE,

nechť Vaše duše se tu rozjasní a duch inspirací ožije

********************************************

Čistá Láska je světelným zdrojem i poutem mezi námi všemi,

poutem se Životem, jeho tvůrčí a hnací silou,

jež otvírá naše srdce i mysl Poznání

a nese v sobě Moudrost věčnou,

vzájemné Pochopení a Souznění, lidské dobro.

Je hluboko uvnitř nás, jen ji procítit a uvolnit

svojí přirozeností a laskavostí, jemností duše své...

Když osamělí jste a myslíte si, že nikdo Vás nemá rád

- buďte sami sobě tím nejlepším rodičem i partnerem

a dejte si tolik lásky, kolik byste chtěli sami dostat...

Když smutní jste z toho, že druzí Vás nechápou,

zkuste jim Vy porozumět a nahlédnout i jejich zrakem

či se přímo vcítit do jejich situace,

Váš cit pak otevře i bránu do jejich srdce...

Když chcete být šťastní a žít v radosti a naplnění,

vneste nejprve sami radost, klid a mír do života svého

a naplňujte se vším pozitivním a příjemným,

co roztančí Vaši duši i bude balzámem pro Vaše tělo

a každý okamžik bude pro Vás úžasným a neopakovatelným.

Pak rozezní se vesmírná symfonie plná hřejivé harmonie

a Vy přitáhnete si k sobě lidičky spřízněné a milé,

jež obohatí Vás pouhou svojí přítomností...

Vše, co máte v sobě i kolem sebe,

je tím největším darem Života

i jedinečnou příležitostí,

jak si uvědomit a projevit sebe sama,

to, kým opravdu uvnitř jste v té nejčistší podobě

i po čem Vaše srdce touží...

Jen si jít za svým snem...

********************************************

Žijte svůj Osobní příběh

a jděte po Cestě své,

i když je plná kamenů a překážek...

I je můžete ku prospěchu svému využiti,

z kamenů na cestě lecos pěkného postaviti

a dotknout se až nebeských hvězd...

Vaše Síla niterná je ohromná,

jen o ní možná ještě nevíte,

co vše v sobě nosíte a umíte...

- proměnit sebe sama i realitu svou,

uskutečnit svůj Sen!

A je-li libo, můžete začít i dnešní den

a třeba hned, v této přítomnosti,

Tady a Teď!

Své strachy a obavy,

svou zlobu, zášť či nenávist

vypusťte ze svého srdce i z hlavy

a naplňte je čistou Láskou a Vírou

- v sebe, ve splnění svých Snů,

důvěrou v Život, Boha či Vesmír,

jenž přejí si jen Vaše dobro,

pro Vaší Duši poznání a mír.

I Vy si upřímně přejte

štěstí, dobro a lásku

pro sebe i své blízké...

Neboť to, co si přejete,

a na co své myšlenky zaměřujete,

to sílí a roste a Váš život utváří...

Buďte tady a teď tím, kým chcete být

a snažte se tak i v souladu žít

a Zázraky se pak začnou dít!

********************************************

   Z Á K L A D N Í   P I L Í Ř E,           na kterých stavějme:

* pevná víra - víra v sebe sama, že své lekce zvládneme, obtíže překonáme a vše dobře dopadne...

* vnitřní síla - permanentní spojení se svou vnitřní silou, zvláště v době zvýšené zátěže a životních zkoušek

* zdravý rozum - praktický a střízlivý pohled na věci se schopností vidět i možná rizika a důsledky činů, rozvážné a zodpovědné jednání a řešení situací

* pozitivní a bdělá mysl - plné uvědomování si a prožívání přítomného oka- mžiku, pozitivní smýšlení, radost a spontánnost

* náš vnitřní pocit, intuice - naslouchání niternému po- citu a jednání v souladu s ním

* bezpodmínečná láska - žít v lásce a konat v duchu lásky a dobra...

Novinky

17.09.2019 16:29
Bakova škola numerologie Vás zve na následující kurzy: 5. 10. - 6. 10....
08.09.2019 11:12
Agentura JMJ - Jan Maria Joza, Dům techniky Pardubice Vás zve na následující...
01.02.2018 12:40
OM CHANTING   Harmonizace Těla, Mysli a Ducha a Pomoc Lidstvu...
01.05.2015 05:00
Pro toho, kdo se zajímá o dění kolem sebe - o to zjevné, co se nám rádoby...
22.04.2015 16:29
Pokud chcete, napište mi i svoje zkušenosti s prací na sobě... Jak se snažíte...
13.01.2014 14:51
Dřevěné valounky Působí na úrovni hmatové - hladkým a kulatým povrchem...
1 | 2 >>