*********************************************************************

Když ocitneš se na dně či objeví se potíže, neboj se požádat o pomoc. Koho? Lidi, Boha, anděly či jiné, láskyplné bytosti, Duši svou či svého duchovního průvodce. Však není slabostí poprosit o pomoc, je to ryzí ctnost! A pomoc pak vskutku přichází, i když v podobě, v jaké má přijít...

********************************************************************