Moje motta:

*To nejcennější, co můžeš dát sobě i druhým, je čistá Láska - bez jakýchkoliv podmínek a očekávání.

*Stáváš se tím, čím se naplňuješ a obklopuješ.

*Jakmile se ztotožníš se svou představou o sobě samém, život ti ukáže opačnou stránku tvé bytosti.

*V přirozenosti, lásce, radosti a pokoře spatříš krásu a posvátnost života.

*Dej každému dni i člověku šanci tě něčím obohatit.

*Věř v sebe a sílu svou, v sílu Ducha svého i vyšší moc spravedlivou!

*Méně mluv a více konej! A konej zodpovědně a s čistými úmysly.

*Vše může být jinak, než jak se jeví či jak si myslíš, proto nelpi na svém pohledu a buď ve střehu – odpověď sama přijde..

*Naslouchej Životu, naslouchej Přítomnosti - tak propojíš se s Podstatou, s tou pravou Skutečností.

*Hluboké Poznání od žádného Guru ani z knih nezískáš, to přináší sám Život a je darem od Boha.